Szkolenia w acentrum

Metoda Ruchu Rozwijającego - II stopień

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, II stopień

Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne to system różnorodnych doświadczeń ruchowych, nastawionych na stymulowanie rozwoju dziecka (szczególnie sfery emocjonalnej i społecznej). Metoda ta jest również stosowana w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi.
Szkolenie II° - pogłębienie i rozszerzenie wiedzy oraz umiejętności dotyczących metody Ruchu Rozwijającego.
Program szkolenia drugiego stopnia obejmuje analizę niektórych aspektów teoretycznych ruchu, omówienie zasad współpracy z osobami zapraszanymi do współpracy w prowadzeniu zajęć (m.in. zasady zawierania kontraktu i utrzymania kontaktu z rodzicami oraz innymi opiekunami dzieci i dorosłych, prowadzenie spotkań po sesjach ruchowych), pracę nad problemami pojawiającymi się w prowadzeniu zajęć metodą Ruchu Rozwijającego, a także sesje ruchowe.

Kurs II° jest przeznaczony jest dla osób, które ukończyły I stopień szkolenia oraz odbyły 6 miesięczną praktykę w wymiarze minimum1 godz. tygodniowo w prowadzeniu zajęć Metodą Ruchu Rozwijającego. II stopień kursu jest skierowany dla osób chcących być liderami grup, prowadzić samodzielnie zajęcia MRR. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu II stopnia kursu.

Wymagania:

1. Zaświadczenie o prowadzonej praktyce przez przynajmniej 6 miesięcy od daty ukończenia stopnia I potwierdzone przez kierownika/ dyrektora placówki gdzie prowadzone były zajęcia.

2. Kopia zaświadzcenia o ukończeniu stopnia I u jednego z licencjonowanych liderów Ruchu Rozwijającego w Polsce, czyli: Małgorzata Mroziak, Bożena Kisiel, Alicja Wilkołazka, Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik. Pozostałe nie są ważne.

3. 100% frekwencja, proszę właściwie zaplanować podróż.

4.Aktywny udział w aktywnościach ruchowych i częściach teoretycznych.Stan zdrowia odpowiadający tym wymaganiom.

5. Strój sportowy.

6. 70 % zajęć to zajęcia ruchowe.

Szkolenie prowadzi:
Małgorzata Mroziak - trener, nauczyciel Ruchu Rozwijającego, posiadająca certyfikat International Sherborne Foundation w Bristolu.

Wykłady, warsztaty - czas trwania 13 godzin dydaktycznych- 45 min (2 dni)
Koszt - 450 zł


image
Zapisz się
 

Zapisz się na szkolenie

Aby wziąć udział w szkoleniu, przejdź na stronę www.acentrumszkolenia.pl i zapisz się przez formularz zgłoszeniowy. Zapraszamy

image
Kalendarz szkoleń
 

Kalendarz szkoleń

Sprawdż aktualne terminy szkoleń. Wejdź i zapisz się na dogodny termin. Zapraszamy