Terapeuci acentrum

terapia ręki

Zapraszamy do zakupu książki Terapia Ręki

Zamówienia ksiązki “Terapia ręki “ można dokonać poprzez wyslanie na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dokładnego adresu do wysyłki i danych do faktury - jeśli ma być wystawiona. Przesyłka jest wysyłana do siedmiu dni roboczych od otrzymania wpłaty.

Poniżej dane do przelewu:

Acentrum Szkolenia S.C. 

ul. Sobieskiego 6 lok 71

02-957 Warszawa

nr konta: 03 1140 2004 0000 3102 7485 0342

W tytule przelewu proszę wpisać :Książka i nazwisko osoby do której książka jest adresowana

Proszę doliczyć do kwoty książki 28 zł kwotę przesyłki Pocztą Polską listem poleconym

8 zł  (przy 1 sztuce)

10 zł (przy zamówieniu od 2 do 5 sztuk)

powyżej 5 sztuk przesyłka bezpłatna. 

Szczegółowe zasady zamawiania produktów  

W celu zamówienia produktów od aCentrum Szkolenia Spółka Cywilna A.Giczewska W.Bartkiewicz z siedziba w Warszawie, adres: ul. Sobieskiego 6/71, 03-947 Warszawa (dalej „aCentrum”)  kupujący powinien wysłać zamówienia na produkt na adres e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. określając zamawiany produkt spośród dostępnych w materiałach promujących produkty aCentrum, jak również podając dane adresowe do wysyłki produktu (dalej „Zamówienie”).

Po otrzymaniu Zamówienia aCentrum kontaktuje się z kupującym w celu potwierdzenia możliwości nabycia produktu wraz ze wskazaniem wszystkich kosztów nabycia produktu oraz danych do przelewu ceny za produkt wraz z kosztami dostawy produktu (dalej „Cena”), jak również ustala preferowany przez kupującego sposób dostarczenia produktu i koszty związane z dostawą produktu (list zwykły, przesyłka polecona). 

Za produkty nabywane od aCentrum można płacić wyłącznie poprzez płatność na konto bankowe aCentrum. 

Z chwilą uznania rachunku bankowego aCentrum całą kwotą Ceny pomiędzy aCentrum a kupującym zawierana jest umowa sprzedaży produktu. 

aCentrum wysyła produkt w terminie 7 (siedem) dni od daty zawarcia umowy sprzedaży produktu na adres wskazany przez kupującego w sposób ustalony z kupującym (przesyłka polecona nadane na Poczcie Polskiej).

W zakresie nieuregulowanym w powyższych zasadach zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie spory związane z nabywaniem produktów rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby aCentrum. Postanowienia zdania poprzedzającego nie mają zastosowania w stosunku do konsumentów. 

W stosunku do konsumentów zastosowanie mają załączone do niniejszych zasad „Informacje dla konsumenta przed zawarciem Umowy”, które to zasady stanowią integralną część umowy o zakup produktów od aCentrum.  

image
Zapisz się
 

Zapisz się na szkolenie

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy. Zapraszamy

image
Kalendarz szkoleń
 

Kalendarz szkoleń

Sprawdż aktualne terminy szkoleń. Wejdź i zapisz się na dogodny termin. Zapraszamy

  • Terapia ręki

    Dostępna jest już długo oczekiwana książka "Terapia ręki"Więcej informacji jak zamówić. Read More
  • Metoda NDT-Bobth

    Usprawnianie według Metody NDT-Bobath ma pomóc dziecku we wszechstronnym rozwoju tak, aby mogło uzyskać niezależność w życiu i wykorzystać swe możliwości na tyle, na ile pozwala istniejące uszkodzenie Ośrodkowego Układu Nerwowego. Read More
  • Szkolenia i warsztaty

    Nowe terminy szkoleń w ośrodku aCentrum. Wejdź i sprawdź aktualny kalendarz szkoleń. Zapraszamy na szkolenia. Read More
  • Kiedy na terapię?

    Przedstawiamy poniżej listę niepokojących objawów, które mogą pojawić się w zachowaniu dziecka i które powinny skłonić rodziców do odbycia wizyty u neurologa. Read More
  • 1